De slimste onafhankelijke energievergelijker.

Waar ben je naar op zoek?

Veel gestelde vragen

Vraag en antwoord: Energie

Mocht je hier geen antwoord vinden op je vraag, neem dan contact op.

Antwoorden

 1. Vraag:

  Wanneer kan ik wisselen van energieleverancier?

  Antwoord: Wanneer je een contract voor onbepaalde tijd hebt met je energie leverancier kun je direct wisselen van energieleverancier. Wanneer je een vast contract hebt met je energieleverancier kun je van leverancier wisselen wanneer het huidige contract afloopt. Let hierbij op de opzegtermijn die de huidige energieleverancier hanteert.

 2. Vraag:

  Hoe lang duurt het voordat ik van energieleverancier gewisseld ben?

  Antwoord: Normaal gesproken zal dit binnen 3 weken gebeuren. Dat is gerekend vanaf het moment dat je aangeeft over te stappen tot het moment dat je feitelijk van energieleverancier bent gewisseld.

 3. Vraag:

  Kan ik gratis van energieleverancier wisselen?

  Antwoord: Ja, de kosten die worden gemaakt bij het switchen worden niet bij jou in rekening gebracht. Deze administratieve kosten komen voor de rekening van de energieleveranciers.

 4. Vraag:

  Moet ik mijn oude energieleverancier inlichten?

  Antwoord: Nee, de nieuwe energie leverancier zal je oude energieleverancier inlichten over het feit dat je van energieleverancier bent gewisseld.

 5. Vraag:

  Kan ik wisselen van energieleverancier als ik afgesloten ben?

  Antwoord: Het afsluiten gebeurt door de netwerkbeheerder. Neem contact op met de netwerkbeheerder om na te gaan wat de mogelijkheden zijn wanneer je bent afgesloten. Om te achterhalen wie jou netwerkbeheerder is kijk je op www.eancodeboek.nl.

 6. Vraag:

  Als ik niet tevreden ben met mijn nieuwe energieleverancier, kan ik dan terug naar mijn oude energieleverancier of een andere energieleverancier kiezen?

  Antwoord: In principe kan dit alleen na afloop van het contract dat je met de nieuwe energieleverancier hebt afgesloten. Je kunt er ook voor kiezen om de vastgestelde vergoeding te betalen voor het vroegtijdig verbreken van een contract met een energieleverancier. De wettelijk vastgestelde maximum vergoedingen staan hier vermeld.

 7. Vraag:

  Moet ik elektriciteit en gas van dezelfde energieleverancier nemen?

  Antwoord: Je kunt ervoor kiezen om elektriciteit en gas van verschillende leveranciers af te nemen. Je kunt dit aangeven via de linker filter optie "product" in de resultaatpagina van energie . Zo kun je zelf uitvinden wat voor jou het meest voordelig is.

 8. Vraag:

  Ik maak gebruik van stadsverwarming, kan ik een andere aanbieder kiezen voor de warmte?

  Antwoord: Nee, vooralsnog is de warmtemarkt niet geliberaliseerd, in tegenstelling tot de energiemarkt. Bovendien bestaat er nog geen landelijk netwerk voor het leveren van warmte, zoals bij gas en elektra wel het geval is. Dit maakt concurrentie op de warmtemarkt vooralsnog een onwaarschijnlijke aangelegenheid.

 9. Vraag:

  Hoe is mijn energierekening opgebouwd?

  Antwoord: De energierekening beschrijft wat je moet betalen voor het gas en de elektra die je verbruikt en wat je verschuldigd bent aan de leverancier die deze goederen levert.

  Voor de gasrekening geldt dat zo'n 45% bestaat uit leveringskosten, 15% uit transportkosten en zo'n 40% aan meterhuur, heffingen en belastingen. Behalve de leveringskosten zijn alle kosten vastgesteld door de overheid. Het gedeelte van de gasrekening waarin per leverancier verschillende tarieven worden gehanteerd en waarop je dus kunt besparen zijn de leveringskosten.

  Voor de elektriciteitsrekening geldt dat zo'n 30% bestaat uit leveringskosten, 30% uit transportkosten en zo'n 40% aan meterhuur, heffingen en belastingen. Behalve de leveringskosten zijn alle kosten vastgesteld door de overheid. Het gedeelte van de elektriciteitsrekening waarin per leverancier verschillende tarieven worden gehanteerd en waarop je dus kunt besparen zijn de leveringskosten.

 10. Vraag:

  Zijn de prijzen die ik bij PriceWise te zien krijg de bedragen die ik ook op mijn rekening te zien krijg?

  Antwoord: Ja, bij PriceWise laten we precies zien welke kosten er allemaal in rekening worden gebracht en op welke kosten je kunt besparen. Je kunt een uitgebreid overzicht vinden in de prijsdetails. PriceWise en EnergiePlaza zijn partners, lees meer over onze samenwerking.

 11. Vraag:

  Waarom zou ik kiezen voor een enkele of juist een dubbele meter?

  Antwoord: Wanneer je van een enkele meter gebruik maakt, betaal je elektriciteit tegen een normaal tarief. Wanneer je van een dubbele meter gebruik maakt word je elektriciteitsgebruik gemeten met een piek- en een daltarief. Je betaalt in het daltarief ('s avonds en 's nachts) minder voor de elektriciteit dan in het piektarief (overdag). Je kunt dus flink besparen wanneer je bijvoorbeeld 's nachts de was doet en gebruik maakt van een dubbele meter. Let wel, het normaal tarief zal ongeveer het gemiddelde zijn van het piek- en daltarief, dus wanneer je het meeste energie overdag gebruikt ben je goedkoper uit met een enkele meter. Houd rekening met het feit dat sommige apparaten in huis relatief veel meer elektriciteit verbruiken dan andere. Een wasmachine verbruikt in een gemiddeld huishouden 2x zoveel elektriciteit als een televisie. Neem voor exacte gegevens omtrent piek- en daltarief en het gebruik van een dubbele meter contact op met je energieleverancier.

 12. Vraag:

  Wat kost het installeren van een enkele of dubbele meter?

  Antwoord: Om een dubbele of enkele meter te laten installeren betaal je eenmalig een kleine bijdrage en er kan een kleine verandering in de meterhuur plaatsvinden. Neem voor exacte gegevens omtrent de installatie van een enkele of dubbele meter contact op met je energieleverancier.

 13. Vraag:

  Wat kan ik doen als een (energie) aanbieder mij zonder mijn toestemming tot klant maakt?

  Antwoord: Wanneer je zonder je toestemming tot klant wordt gemaakt van een andere energieleverancier, kun je het beste een aangetekende brief sturen en aangeven dat je geen toestemming hebt gegeven voor deze omzetting. Je eist in de brief dat de omzetting onmiddellijk ongedaan gemaakt wordt. Ook dien je je eigen energieleverancier op de hoogte te stellen en melden dat je geen opdracht tot omzetting hebt gegeven. Contactgegevens van de verschillende leveranciers zijn terug te vinden op PriceWise.nl (http://www.pricewise.nl/energie/energieleveranciers/)

 14. Vraag:

  Ik heb schade geleden door mijn energie leverancier, wat kan ik doen?

  Antwoord: Als je vind dat je schade hebt geleden door het handelen van een energieleverancier dan kun je dat voorleggen bij de klantenservice van de betreffende leverancier. Mocht je daar samen niet uitkomen, dan kun je een civielrechtelijke procedure starten of jou geval voorleggen aan de geschillencommissie Energie en Water ( www.sgc.nl ).

 15. Vraag:

  Ik heb spijt dat ik ben in gegaan op een telefonisch aanbod, kan ik daar nog vanaf?

  Antwoord: Een aankoop via de telefoon valt onder de wet Koop op Afstand. Als je een mondelinge overeenkomst hebt gesloten waar je achteraf spijt van hebt, dan kun je per aangetekende brief binnen 7 werkdagen een beroep doen op de wettelijke bedenktijd. Wanneer er sprake is van onvolledige informatievoorziening door de energieleverancier, dan kun je een beroep doen op de wet Koop op Afstand, waarin gesteld wordt dat de leverancier je van volledige en tijdige informatie moet voorzien.

 16. Vraag:

  Ik heb spijt van aankoop aan de deur (colportage), kan ik daar nog vanaf?

  Antwoord: Colportage is apart in de wet geregeld omdat je als koper op een onverwacht moment in privésfeer voor een koopbeslissing wordt geplaatst; extra bescherming is hier wenselijk. Er is sprake van colportage wanneer de verkoper het initiatief neemt om jou te bezoeken voor een verkoop. Dit kan bij je thuis zijn, op je werk of op een speciaal georganiseerde bijeenkomst. Ook als een verkoper zich door jou via een advertentie laat uitnodigen, is er sprake van colportage. Bij colportage kan het gaan om de verkoop van producten, maar ook om het afsluiten van diensten, bijvoorbeeld een abonnement op een tijdschrift of een beveiligingsdienst.

  Er is geen sprake van colportage als je een winkel belt om een nieuwe koelkast te bezorgen (je neemt dan zelf het initiatief), of bij de maandelijkse rekening van de melkboer die aan huis komt (de verkoop van levensmiddelen en bloemen is uitgezonderd), of als je op straat wordt aangesproken voor een nieuw telefoonabonnement (dit is niet in de privésfeer). Als je telefonisch wordt benaderd voor een aankoop is dat geen colportage, maar een zogenaamde koop op afstand.

  Bij een aankoopbedrag van hoger dan € 34, heb je een wettelijke bedenktijd van acht dagen. Daarbinnen kun je de koop zonder opgaaf van reden ongedaan maken. Die acht dagen gaan in op het moment dat de colporteur de koop heeft ingeschreven bij Kamer van Koophandel. Doet hij dit niet, dan is de koop wettelijk ongeldig.

 17. Vraag:

  Wat zijn de boetes voor het verbreken van energiecontracten?

  Antwoord: Als je het contract met je huidige energieleverancier vroegtijdig wilt verbreken kan er een opzegvergoeding opgelegd worden. De maximum bedragen zijn per product (gas of electriciteit) als volgt vastgesteld.

  • € 25 per product wanneer het contract stilzwijgend is verlengd,
  • € 50 per product voor een contract met een resterende looptijd van minder dan 1,5 jaar,
  • € 75 per product voor een contract met een resterende looptijd van tussen de 1,5 en 2 jaar,
  • € 100 per product voor een contract met een resterende looptijd van tussen de 2 en 2,5 jaar,
  • en € 125 per product met resterende looptijd van meer dan 2,5 jaar.

  Voorwaarde hiervoor is bovendien dat dit recht op een vergoeding in de overeenkomst is opgenomen (dus: óf in de overeenkomst zelf, óf in de algemene voorwaarden).

 18. Vraag:

  Moet er aan- en afgesloten worden wanneer ik wissel van energieleverancier?

  Antwoord: Nee, de wisseling gebeurt administratief. Je gas- en elektriciteitslevering gaan gewoon door. De koelkast en de TV blijft gewoon aan, en de verwarming blijft het huis verwarmen. 

 19. Vraag:

  Moet ik de meterstand opnemen als ik een nieuwe energieleverancier kies?

  Antwoord: Je oude energieleverancier geeft je meterstand door aan de nieuwe energieleverancier. Om te kunnen controleren of dit juist gebeurt, is het raadzaam om de meterstand zelf ook op te nemen en deze gegevens op te nemen in je administratie.

 20. Vraag:

  Moet er iets aan mijn aansluiting en⁄of leidingen gebeuren?

  Antwoord: Aan je aansluiting en leidingen hoeft niets te gebeuren. De nieuwe energieleverancier maakt gebruik van dezelfde aansluiting en leidingen.

 21. Vraag:

  Moet er iets met mijn meter gebeuren?

  Antwoord: Aan je meter hoeft niets te gebeuren. De nieuwe energieleverancier maakt gebruik van dezelfde meter.

 22. Vraag:

  Wat moet ik doen als ik ga verhuizen en net van energieleverancier ben veranderd?

  Antwoord: Je dient in alle gevallen je energieleverancier van te voren in te lichten op welke datum je gaat verhuizen. Sinds de liberalisering van de energiemarkt zijn energieleveranciers actief door het hele land en in bijna alle gevallen kan je energieleverancier gewoon mee verhuizen. De leverancier zal de netbeheerder hierover informeren. Bij je verhuizing dien je met de nieuwe en oude bewoner van het oude en het nieuwe pand de meterstand op te nemen of overeen te komen. Hierin kan de woningbouwvereniging of de makelaar een rol spelen. Deze stand moet na de verhuizing worden doorgegeven aan je energieleverancier.

 23. Vraag:

  Krijg ik van de nieuwe energieleverancier automatisch een voorschotnota?

  Antwoord: De nieuwe energieleverancier krijgt van de netbeheerder voldoende informatie over de nieuwe klant om een nieuw voorschot te bepalen. Bij de bevestiging van de switch krijgt hij namelijk de zogenaamde stamgegevens van zijn nieuwe klant van de netbeheerder. Onderdeel van deze stamgegevens is het standaard jaarverbruik, het verbruik dat berekend is voor een heel jaar op basis van de meest recente meterinformatie. In de vrije energiemarkt zal dit systeem van betalen van voorschotten niet veel veranderen. Als energieleveranciers merken dat klanten liever per kwartaal of eens per jaar betalen, dan mogen ze dat zonder meer aan de klanten aanbieden, mits ze zich verder houden aan de vergunningsvoorwaarden.

 24. Vraag:

  Wat kan ik doen als ik geen voorschotnota van mijn energieleverancier heb ontvangen?

  Antwoord: Je kunt het beste de energieleverancier er op aanspreken dat deze je voorschotnota´s moet toesturen. Zo lang de energieleverancier in verzuim blijft, doe je er wel goed aan om elke maand een vast bedrag te reserveren, zodat je later niet in betalingsproblemen komt. Volgens de leveringsvoorwaarden moet een energiebedrijf jou als consument in de gelegenheid stellen om maandelijkse voorschotten op een jaarafrekening te betalen. Je moet er doorgaans wel om gevraagd hebben. Als er (achteraf) teveel ineens betaald moet worden kun je een verzoek indienen om een betalingsregeling. De juiste procedure is dat je een bezwaarschrift moet indienen bij je energiebedrijf, waarbij je de bezwaren met redenen omkleedt. Je energiebedrijf moet dan op het bezwaarschrift een beslissing nemen en die aan je meedelen.

 25. Vraag:

  Wat gebeurt er met de jaarlijkse eindafrekening en de bedragen die ik te veel of te weinig heb betaald bij de oude energieleverancier?

  Antwoord: De verrekening gebeurt bij de afronding van het oude contract. Je ontvangt dan een eindafrekening.

 26. Vraag:

  Wie neemt in de toekomst de meterstand op? Doet straks mijn nieuwe energieleverancier dit?

  Antwoord: Nee. Het is een meetbedrijf die bij je de meter opneemt ongeacht welke energieleverancier je hebt gekozen. Dit meetbedrijf is vaak een dochterbedrijf van je oude energiebedrijf. Men heeft namelijk veelal bij hun oude energiebedrijf een meter gehuurd. Je betaalt voor de huur van de meter inclusief de kosten voor de meteropname. De meteropname gebeurt dan vaak nog onder de naam van de netbeheerder. Dus zowel bij je oude als bij je nieuwe energieleverancier kan hetzelfde meetbedrijf voor de meteropname zorgen.

 27. Vraag:

  De meterstanden op mijn afrekening kloppen niet, wat moet ik doen?

  Antwoord: Heb je de meterstanden zelf doorgegeven schriftelijk, telefonisch of per internet? Zo niet, dan wordt het verbruik geschat.

  • Heb je nieuwe apparaten in huis die een hoger verbruik kunnen genereren?
  • Is je gezinssamenstelling gewijzigd?
  • Heb je wel eens alles uitgeschakeld? Dus ook de waakvlammetjes en de stand-by standen ? Blijft de meter dan nog lopen?
  • Staan er meeliftposten op je rekening (zoals rioolrecht, kabelabonnementen etc.)? Zijn die meeliftposten wellicht hoger geworden? De tendens is dat meeliftposten steeds minder vaak via de energienota worden geïnd.
  • Is de verbruiksperiode op de jaarrekening misschien langer dan voorgaande jaren?
  • Heb je al eens een vergelijking gemaakt met buren die een soortgelijke (gezins-)samenstelling hebben?
  • Heb je het energiebedrijf al gevraagd een onderzoek te doen?

  Wanneer dit niets oplevert, kun je met het energiebedrijf afspreken de meter te laten nakijken op kosten van ongelijk. Echter, dit is geen goedkoop onderzoek en het is daarom raadzaam om zeker te zijn van je zaak.

 28. Vraag:

  Wat is het verschil tussen transport en levering?

  Antwoord: In een vrije energiemarkt wordt een onderscheid gemaakt tussen transport van energie en de levering van energie. In Nederland ligt al een uitgebreid elektriciteit- en gasnetwerk. Een net daarnaast leggen als concurrerend alternatief is veel te duur en economisch niet verantwoord. Vandaar dat alle energieleveranciers, zowel de ‘oude’ als de nieuw op de markt gekomen energieleveranciers, van de bestaande netwerken gebruik moeten maken. In een dergelijke situatie moet worden voorkomen dat een energiebedrijf dat beide diensten aanbiedt, er belang bij heeft om andere energieleveranciers te weren van zijn netwerk. Daarom wordt er een splitsing aangebracht tussen levering en transport, zodat er dus concurrentie tussen energieleveranciers kan plaatsvinden. Vandaar dat alle energieleveranciers van de bestaande netwerken gebruik moeten kunnen maken.

 29. Vraag:

  Wat is het verschil tussen een netbeheerder en een energieleverancier?

  Antwoord: Een netbeheerder is een vennootschap die op grond van de wet is aangewezen voor het beheer van één of meer dan één net. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg van de netten en het transport van elektriciteit of gas. Je kunt niet voor een andere netbeheerder kiezen. Het netwerk ligt immers vast. Een energieleverancier levert de energie die je thuis of in je bedrijf gebruikt. Een energieleverancier koopt deze energie in bij producenten of tussenhandelaren of hij produceert zelf. De energieleverancier biedt elektriciteit aan de klanten, je kunt zelf je energieleverancier kiezen. De energieleverancier dient over een vergunning te beschikken. Voor een overzicht van energieleveranciers met een vergunning kun je kijken op de site van de Directie Toezicht Energie ( www.dte.nl ).

 30. Vraag:

  Mijn energieleverancier gaat failliet, krijg ik nog energie?

  Antwoord: Ja, wanneer je energieleverancier failliet gaat zal je gebruik gaan maken van een tijdelijke noodenergieleverancier, dit gaat automatisch. Volgens de wet moeten energieleveranciers een regeling treffen voor het geval dat zij zelf geen energie meer kunnen leveren. Vervolgens kun je zelf beslissen of je voor een andere energieleverancier wilt kiezen of dat je een contract voor bepaalde tijd met deze tijdelijke energieleverancier af wilt sluiten.

 31. Vraag:

  Waar kan ik naar toe als ik een geschil heb met mijn energieleverancier en wij komen er niet uit?

  Antwoord: Een voorwaarde om een vergunning te kunnen krijgen is dat de energieleverancier een goede regeling moet hebben om klachten af te handelen. Een energieleverancier kan zelf een goede regeling opstellen en deze goed laten bevinden door de toezichthouder of aansluiting zoeken bij een bestaande geschillencommissie. Voor consumenten⁄huishoudens en zakelijke afnemers houdt dit in dat klachten in vrijwel alle gevallen kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Energie en Water van de Geschillencommissies in Den Haag ( www.degeschillencommissie.nl ). Een uitspraak van de Geschillencommissie is overigens bindend. Consumenten met een klacht betalen een klein bedrag, om tot de procedure te worden toegelaten. Wanneer de consument in het gelijk wordt gesteld ontvangt hij dit bedrag terug. Veruit de meeste energieleveranciers hebben gekozen voor aansluiting bij een bestaande geschillencommissie. Uiteraard blijft de mogelijkheid om te kiezen voor een juridische procedure bij een rechtbank aanwezig.

 32. Vraag:

  Wie houdt voor mij in de gaten of de energie aanbieders zich houden aan de nieuwe gestelde regels?

  Antwoord: De zorg van de overheid voor een goed functionerende markt gaat verder dan het opstellen van goede wet- en regelgeving. Om snel te kunnen optreden als er iets fout dreigt te gaan heeft de Minister van Economische Zaken een aantal bevoegdheden gekregen om in te grijpen. Daarnaast wordt er dagelijks toezicht gehouden. Speciaal voor de energiemarkt is namelijk de Dienst Toezicht Energie (DTe) in het leven geroepen. Deze dienst heeft tal van juristen en energiespecialisten in dienst die de Minister kunnen adviseren, maar die ook transporttarieven vaststellen en vele besluiten nemen over de dagelijkse gang van zaken. Als energieleveranciers of transportbedrijven zich niet aan de regels houden, kan de DTe in sommige gevallen sancties opleggen. Meer informatie over de DTe is te vinden op de website van de DTe ( www.dte.nl ).

 33. Vraag:

  Wat is het verschil tussen een groot-- en een kleinverbruiker?

  Antwoord: Klanten van elektriciteit en aardgas zijn er in allerlei soorten en maten. Zo zijn er grote fabrieken die heel erg veel energie verbruiken en huishoudens met een relatief bescheiden verbruik. Vanwege dit verschil is een grote fabriek vaak aangesloten op een hoger spanningsnet en krijgt het huishouden stroom met een lagere spanning. Deze verschillen liggen ook ten grondslag aan verschillen in de regels die van toepassing zijn op de diverse klanten. Met andere woorden: de klanten worden in categorieën ingedeeld en voor elke categorie worden regels vastgelegd die daar het beste bij passen. Een veel voorkomende categorie indeling is die in klein- en grootverbruikers. Binnen de categorie kleinverbruikers kan weer onderscheid worden gemaakt tussen particuliere klanten en zakelijke klanten.

 34. Vraag:

  Hoe zit het met de rechtsbescherming van de kleinverbruikers in Nederland?

  Antwoord: Voor levering van elektriciteit en aardgas aan kleinverbruikers is in Nederland een vergunning nodig. Deze categorie kleinverbruikers⁄klanten beschikt daarmee over meer rechtsbescherming dan de grootverbruikers. Binnen de categorie kleinverbruikers kan weer onderscheid worden gemaakt tussen particuliere klanten en zakelijke klanten. Op particulieren, ook wel consumenten genoemd is immers de standaard consumentenrechtsbescherming van toepassing. Deze is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en eist van energieleveranciers onder andere dat ze in hun algemene voorwaarden bepaalde ongunstige voorwaarden niet mogen stellen. Bovendien zijn de algemene voorwaarden slechts van toepassing als de klant ze vooraf heeft kunnen inzien. Voor zowel de huishoudens als voor de kleine bedrijven eist de vergunning dat de energieleverancier een goede klachtenregeling hanteert.

 35. Vraag:

  Veranderen de regels voor de consumentenbescherming?

  Antwoord: De regels voor de consumentenbescherming blijven in beginsel hetzelfde, maar worden steeds aangepast en aangescherpt.

 36. Vraag:

  Blijven de netwerkkosten ook gelijk⁄vast over de periode waarin de leveringstarieven vast zijn?

  Antwoord: De netwerkkosten worden elk jaar opnieuw door de DTe vastgesteld voor de verschillende netbeheerders en kunnen dus per kalenderjaar wijzigen. In 2008 is er geen wijziging t.o.v. 2007. Het maakt niet uit welk energie contract of welke energieleverancier men kiest omdat men dezelfde aansluiting op het gas- en lichtnet behoudt en ook hetzelfde transport heeft (dezelfde netbeheerder). Een switch van energieleverancier heeft geen invloed op de netwerkkosten. Men kan alleen besparen op de leveringstarieven van energieleveranciers.